Integriteit & verantwoording

Governance Code Cultuur

Stichting Lopend Buffet onderschrijft de Governance Code Cultuur.

De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector in de breedste zin van het woord. De code kan worden geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

Er is gekozen voor ambassadeurs die de stichting een warm hart toedragen en een adviserende rol hebben. De ambassadeurs zijn:

– Attje Kuiken (Tweede Kamerlid)

– Jennifer Artz (Manager BBS De Kruiskamp)

– Willy den Ouden (Commercieel directeur J. van Esch)


ANBI Status

De stichting heeft een ANBI-status. Daarmee is de stichting een algemeen nut beogende instelling. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Stichting Lopend Buffet  is 855005026. 

De stichting is opgericht op 17 maart 2015 en heeft ten doel:

Het oprichten, uitvoeren of ondersteunen van projecten in Europa, die een sociaal, maatschappelijk of cultureel karakter hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bestrijden van (verborgen) armoede en het eventueel daardoor veroorzaakte isolement;
  • het opzetten of ondersteunen van projecten voor de jeugd en maatschappelijk kwetsbare mensen;
  • het verbeteren van de bewustwording van armoede
  • alsmede het ondersteunen van andere projecten of doelen die met het bovenstaande verband houden..

Stichting Lopend Buffet heeft een onbezoldigd bestuur.