Project | Rouwverwerking

Film ‘Ik rouw van jou’

De stichting wil met de film ‘Ik rouw van jou’ een veel voorkomende gecompliceerde rouwemotie in beeld brengen en wellicht handvatten aandragen om deze emotie een betere plek te geven. Gekozen is voor het medium film zodat we veel mensen bereiken die de bevindingen van ons onderzoek op hun eigen moment kunnen bekijken.

Door de research op het gebied van rouwverwerking is de stichting Lopend Buffet erachter gekomen dat er niet veel bekend is over de lange termijngevolgen van rouwverwerking bij personen die een ouder zijn kwijtgeraakt op jonge leeftijd. Volgens Klaas-Jan Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Rouw ontstaat er door gecompliceerde rouw een afsplitsing van een deel van je ziel waar je niet meer aan wilt komen. Toch vraagt die ziel om heling en verbinding. Door de zoektocht van het hoofdpersonage in beeld te brengen als journalist, maar ook als ervaringsdeskundige op het gebied van  ‘gecompliceerde uitgestelde rouw’ willen we meer inzicht geven in de gevolgen van deze specifieke vorm van rouw en wellicht een betere mogelijkheid bieden om er mee om te gaan.

Het project start met een persoonlijke zoektocht van een vrouw, een jonge moeder, een journalist, die nog altijd kampt met de gevolgen van haar jong overleden moeder. Nu het hoofdpersonage dezelfde leeftijd heeft bereikt als haar moeder toen ze stierf, is het verhaal rond en is het misschien zelfs tijd om opnieuw afscheid te nemen. Een symbolisch afscheid bijvoorbeeld, in de hoop dat haar dood eindelijk een minder prominente plek in haar leven krijgt. Het zou het einde kunnen betekenen van een 33-jarig durend rouwproces waarbij angst voor de dood, ziekte en verlies een rol speelt in het dagelijks leven. Het onderzoek wordt bewust verricht vanuit een persoonlijk, klein verhaal om een groot thema, getraumatiseerde rouw, zeer invoelbaar te maken. Vanuit dat intieme verhaal worden dezelfde ervaringen onderzocht bij leeftijdsgenoten en verwerkt in een film waardoor anderen zich kunnen spiegelen aan deze aanpak en dit verwerkingsproces.

Bekijk hier de film: Ik rouw van jou

 

De stichting bedankt Het Vaillantfonds, Het Joyce Tol Fonds en Stimuleringsfonds Rouw voor de financiële ondersteuning.

Still uit de film Ik rouw van jou
still uit de film Ik rouw van jou
boek Als ik mama mis over rouwverwerking

Kinderboek ‘Als ik mama mis’

Het boek gaat over een meisje Sarah dat haar moeder verliest aan een ernstige ziekte. De schrijfster is zelf als meisje van acht jaar haar moeder verloren aan kanker. In het boek beschrijft zij de emoties waar je als kind tegenaan loopt op het moment dat je met zoiets verdrietigs wordt geconfronteerd. Samen met haar vader kijkt Sarah in het boek terug op het ziektebed van haar moeder, het moment van overlijden en de begrafenis. Daarnaast halen ze samen herinneringen aan haar moeder op. Door sponsoring en de vrijwillige bijdrage van de illustrator Linde Langendijk en vormgeefster Karin Jonkers heeft de auteur de boeken gratis aan kunnen bieden aan alle 60 inloophuizen door heel Nederland. Het boek is te bestellen voor €12,95 plus verzendkosten via bosmanlesha@gmail.com.